چرا از راهكار رمس در يك شركت ساخت و ساز بايد استفاده كرد؟

مقدمه:

دنياي كسب و كار با حضور تكنولوژي ها دگرگون شده است و اين دگرگوني مزايا و حتي گاهي معايبي را با خود همراه ميكند. با حجم داده ها و نيازهاي مورد انتظار در گردش و كنترل اطلاعات هيچ كسب و كاري از جمله حوزه ساخت و ساز از ابزاري مانند نرم افزار گريزي ندارد. عدم استفاده از اين ابزار تقريبا در هيچ ذهني پذيرفته نيست.

براي يك شركت هاي بزرگ نرم افزار به عنوان محل ذخيره سازي و گزارش گيري از داده ها ديده نميشود بلكه نرم افزار ابزار انجام كار است و به تبع همين تعريف روشهاي انجام كار با عنوان راهكار يا بهروش يا  Best Practice  در آن صنعت  در قالب نرم افزارهاي ERP  ارايه ميشود.

در خريد يك نرم افزار عادي شما صرفا يك ابزار نرم افزاري خريد ميكنيد و با پيكربندي آن به روش خود از محصول نرم افزاري بهره برداري ميكند. ولي بهروش رمس تنها يك نرم افزار نيست يك راهكار است با تجربه پياده سازي و استاندارد سازي در سازمانهاي بزرگ مشابه شما. براي هر جريان كار داخلي سازمان شما يك راهكار نوشته شده و آماده دارد.

بهروش رمس در كوتاه ترين زمان و با كمترين هزينه به سادگي به شما و سازمان شما قدرت كنترل و نظارت و توسعه و كاهش هزينه ها را هديه ميدهد


راهكار مديريت ساخت و ساز سياق رمس

راهكار رمس نرم افزار erp  ايراني ايست كه ويژه كسب و كار ساخت و ساز طراحي و توسعه داده شده است. در اين بحث مختصر سعي ميشود از مزيتها و ارزشهايي كه با رمس ميتوان به آن رسيد ذكر شود تا براي صورت مسئله و راهكار هايي را براي مشتريان اين حوزه در ذهن مديران روشن كند.
وضعيت عملياتي شركتهاي با ماهيت ساخت و ساز

در شركتهاي با ماهيت ساخت و ساز هميشه چندين يا حتي چند ده پروژه ساخت و ساز معمولا در سطح پراكندگي جغرافيايي شهر يا استان و كشور و يا حتي خارج از كشور پراكندگي دارد كه شركت مديريت جريان نقدينگي و جريان كار و قراداد ها و... اين پروژه ها را انجام و يا نظارت ميكند.

به عنوان يك راه كار پر هزينه در برخي موارد شركتها به دليل پيچيدگي ها و تفاوت هاي پروژه ها مجبور به ايجاد شركت مستقل براي هر پروژه ميشوند كه بتوان مديريت پروژه و مسئوليتها را راحت تر انجام داد.

كليه پروژه هاي ساخت و ساز در بسياري  از روند هاي عملياتي اشتراك دارند: به طور مثال

اگر قرار باشد براي هر پروژه ساختار عملياتي و گردش اطلاعات مستقل در نظر گرفته شود مجبور به تكرار همه جريان هاي فوق در پروژه ها با مسئوليت افراد متفاوت و احتمال قوي با كيفيت هاي متفاوت خواهيم بود.

اگر شما هم در شركت ماهيت ساخت و ساز خود مجبور به كپي كردن اين ساختار ها هستيد رمس راهكار مناسب تري را به شما پيشنهاد ميدهد
تبعات عدم يك پارچگي گردش اطلاعات در پروژه هاي متعدد :

چنانچه شركت ساخت و ساز يك پارچگي گردش اطلاعات بين پروژه هاي مختلف خود را ايجاد نكرده باشد با معظلاتي رو برو خواهد بود كه چند مورد آن در ذيل بر شمرده ميشود:
صورت مسئله چيست؟

در دنياي كسب و كار امروزه وجود ابزارهاي كار غير قابل اجتناب است و يكي از اصلي ترين ابزارهاي كار در كسب و كارها نرم افزار يكپارچه است.

متاسفانه در بازار ايران نرم افزار كسب و كار معادل نرم افزار مالي و حسابداري برآورد ميشود و مديران مجموعه نيازهاي نرم افزاري خود را با نرم افزارهاي     جزيره اي مختلف جواب ميگيرند كه حتي خيلي مواقع وظيفه اين نرم افزارهاي محتلف جزيره اي رساندن داده هاي مالي به نرم افزار حسابداري است.

يعني كسب و كار ايراني از مزيتهاي بزرگترين ابزار لازم براي كسب كار يعني نرم افزار بهره كافي را نميبرد.

اين مشكل ريشه هاي مختلفي دارد: نبود محصولات نرم افزاري يكپارچه در بازار عدم شناخت و احساس نياز از طرف مديران كسب و كارها و كم بودن هزينه نيروي انساني در اقتصاد ايران در كنار حاشيه سود بالاي كسب و كار در فضاي اقتصاد ايران و رانت هاي اطلاعاتي و مالي شركتها و موارد مشابه ديگر كه تقريبا تمام اين عوامل در آينده نزديك به سمت كم رنگ تر شدن رفته و نياز به وجود چنين ابزارهايي از طرف شركت ها و كسب و كارها بيشتر خواهد شد.

شركت رمس به عنوان اولين شركت  ارايه كننده نرم افزار با استانداردهاي ERP جهت ايجاد و ارايه best practice  براي پاسخ به اين نياز فزاينده  در سطح شركتهاي با ماهيت كسب و كار ابزار يكپارچه نرم افزاري ارايه ميكند.


راهكار رمس براي اين صورت مسئله چيست؟

راهكار هاي نرم افزاري صرفا نرم افزار نيستند بلكه در يك صنعت خاص در خصوص دغدغه ها و نيازهاي خاص آن صنعت راه حل و راهكار نرم افزاري ارايه ميكنند. اين راه حل ها با كمك افراد متخصص آن حوزه تدوين و اجرايي ميشود و علاوه بر نرم افزار ساختار عملياتي و روش كسب و كار  را هم در دل خود دارد كه از اين منظر كمك بسيار زيادي به توسعه سريع و راحت و ارزان قيمت كسب و كار است. هر راهكار يا اصطلاحا best practice  الزاما براي يك صنعت ايجاد و توسعه داده ميشود.
مزاياي استقرار راهكار رمس

توضيح در خصوص بايد ها و نبايد ها و چگونگي اجرا و استانداردها و ... در راهكار رمس بسيار حجيم است ولي ميتوان با ذكر نتايج حاصله از اجراي راهكار رمس تا حدي متوجه مزاياي آن شد:

  1. شما يك نرم افزار مركزي تحت وب با استانداردهاي .net core بر روي يك سرور و در بستر اينترنت يا اينترانت را داريد. مسايل و دغدغه هاي امنيتي و دسترسي كلا پوشش داده ميشود. تمام كاربران همه سازمان و پروژه هاي شما در اين سامانه كار ميكنند.


  1. هر پروژه يا شعبه اي از كسب و كار شما در همه سامانه ها فقط اطلاعات خود را مي بيند و سيستم شعب رمس به نحوي است كه كاربر شعبه فكر ميكند كل نرم افزار متعلق به وي است. فقط اسناد و تراز مالي خود را ميبنيد فقط پرسنل خود شعبه يا پروژه فقط اموال پروژه يا شعبه و...

در صورتي كه در دفتر مركزي امكان مشاهده تمام اطلاعات تمام سيستمها با تفكيك شعبه يا پروژه به پروژه يا بر روي هم وجود دارد. امكان مقايسه يا حتي رسيدگي و نظارت و تصحيح و... وجود دارد.

شما مجبور نيستيد لايه هاي مديريتي واحد هاي شركت مانند مدير مالي و مدير اموال و مدير اداري و... را متعدد داشته باشيد يك مدير براي كل سازمان و پروژه ها يك جا و فقط در دفتر مركزي سياست و ساختار چيني ميكند و همه پروژه آن ساختار را رعايت ميكنند.

  1. تمام اسناد مالي شما به شكل يكپارچه از تمام پروژه ها اتوماتيك سند حسابداري زده ميشود. مثلا سند مربوط به هزينه هاي حقوق يا استهلاك يا تنخواه داري هر پروژه و جريان مصرف كالا و صورت وضعيت ها و پرداختها و...

مدير مالي دفتر مركزي يا رئيس حسابداري پروژه ها صرفا وظيفه كنترل و نظارت دارند.

  1. سازمان شما پروسه محور شده است. يعني به جاي تعريف و كنترل كارها و وظايف پروسه ها را تعريف مديريت ميكنيد. مثلا پروسه خريد يا پروسه پرداخت صورت وضعيت يا پروسه عقد قرارداد و... مزاياي پروسه محور شدن را از بخش offixe automation  مطالعه فرماييد.
  2. تغيير در روشهاي كاري و تغيير پروسه ها  هيچ بازخورد سنگيني در سازمان شما ندارد و به راحتي به شما اجازه توسعه سازمان و ديكته كردن دغدغه ها را ميدهد.
  3. ميز كار الكترونيك يا پنجره واحد كار براي تمام سازمان به شما اجازه نظارت و برآورد حجم و كيفيت  انجام كارهاي را در سطح كل سازمان و كل پروژه ها ميدهد. قبل از بروز مشكل و تاخير در انجام هر كاري سيستم آلارم لازم را ميدهد.

استفاده از پنجره واحد بسيار ساده است و نياز چنداني به آموزش هر نيروي قديمي يا جديد الورود نداريد.

  1. شما مالك يك نظام جامع گردش اطلاعات در سطح كل سازمان هستيد. استانداردهاي مديريت استراتژيك و هدف گذاري ها و اندازه گيري كميت و كيفيت حركت در مسير اهداف سازمان چشمان شما را بر روي مسير حركت سازمان باز ميكند.

داشبوردها و نمودارهاي متعدد عملياتي از سطح داده هاي آنلاين سازمان كمك بسيار موثري در رفع دغدغه كشف مشكل و راحتي خيال شما است.

  1. نظامهاي يك پارچه مالي ثبت اسناد قيمت تمام شده و استهلاك هزينه هاي حقوق و تنخواه و خريد و مصرف و موجودي ها كالا و... به شما امكان سياست گذاري هاي جديدي را ميدهد كه قبلا به دليل نبود ابزار مجبور به كوتاه آمدن بوديد.
  2. كاهش بسيار معني دار قيمت تمام شده عمليات سازماني كه باعث افزايش قدرت رقابت پذيري شما ميشود.
  3. و آخر از همه اكنون امكان توسعه كسب و كار شما خيلي ساده تر مهيا است.

راهكار رمس بعد از 25 سال تجربه بازار نرم افزار ايران توسط شركت راهكار نوين سياق ايجاد شده است و به بازار ساخت و ساز با استانداردهاي نرم افزار هاي  erp  نمونه يا best practice  ساخت و ساز را ارايه ميكند.

نمونه هاي مشابه توسط شركتهاي خارجي در بازار ارايه ميشود كه گذشته از هزينه هاي خريد و نگهداري سر سام آور نمونه هاي خارجي انطباق كاملي با كسب و كار ايراني ندارند.

اميد است تلاش چند دهه اي صورت گرفته مورد استفاده كسب و كار ايراني قرار بگيرد
سخن پاياني و طرح چند سوال براي مديران كسب و كارهاي ساخت و سازي :

براي توسعه و مديريت كسب و كار ساخت و  ساز در هر صورت مجهز شدن به ابزار نرم افزاري جزء ملزومات است ولي به تنهايي كافي نخواهد بود و ارتقا فرهنگ سازماني و استفاده كارا از اين ابزار الزام بعدي است كه بر خلاف تهيه ابزار رسيدن به آن كاري است زمانبر.

با طرح چند سوال ميتوان پاسخ هاي شفاف  را پيدا كرد: