فهرست بها ابينه و ساختمان چيست؟ به همراه داونلود مستقيم و رايگان فهرست بهاي ابنيه 1400


اين فهرست شامل  قيمت‌هاي مختلف از حجم واحد مصالح يا خدمات قابل ارائه پيمانكاران عمراني مي‌باشد. براي محاسبه هزينه كلي يك پروژه، بر اساس يك فهرست بهاي پايه، كافيست حجم‌هاي مربوط به آن پروژه را، در ميزان قيمت مشخص شده آنها در فهرست بها ضرب گردد و مجموع آنها قيمت پروژه، بر اساس فهرست بهاي آن سال، خواهد بود. اين فهرست هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه (معاونت راهبردي رياست جمهوري) تعيين مي‌شود.

طبق ماده 23 قانون برنامه و بودجه كه توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و تنظيم مي شود ؛ پايه انجام معاملات در طرح هاي عمراني فهرست بها مي باشد.

مبناي تهيه فهرست بها چيست ؟

با توجه به ميزان تورم، تغيير نرخ مصالح، دستمزد كارگران و هزينه ي ماشين آلات ، بهاي واحد انجام كارهاي عمراني نيز تغيير خواهد كرد و بنابراين قيمت هاي موجود در فهرست بها بايستي هر ساله تغيير كند.

در اغلب موارد جهت تهيه فهرست بهاي سالانه از قيمت هاي سه ماهه‌ي چهارم سال قبل استفاده خواهد شد كه اصطلاحاً به اين سه ماهه مبنا گفته مي شود.

بدين ترتيب پس از انتشار اولين سري از فهارس بها و ابلاغ به سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي، اين سازمان ها موظفند تا اجراي عمليات خود را مطابق با اين فهرست بها برآورد نمايند.

همچنين در برآورد بهاي هر واحد مندرج در فهارس بها از قيمت هاي عرف بازارِ منطبق بر گزارشاتِ مركز آمار، استفاده شده است و به همين جهت مي تواند قيمت هاي دقيقي باشد.

طبق تعريف، قيمت واحد مندرج در فهرست بها متوسط قيمت تمام شده در هر كار است و كليه عمليات لازم براي انجام كار را در بر مي‌گيرد.

براي مثال هزينه هاي زير نيز در فهرست بها مورد بررسي قرار گرفته اند : انواع فهرست بها

براي شاخه بندي و تقسيم بندي فهرست بها روش هاي گوناگوني وجود دارد كه كلي ترين آن رسته و جزئي ترين آن رديف مي باشد. همانطور كه اشاره شد رسته ، در سطح كلي ترين تقسيم بندي است و يك پله جزئي تر آن رشته است و مي توان گفت هر رسته از چند رشته تشكيل شده است.

در اينفوگرافيك زير ، انواع فهارس بها را مشاهده مي كنيد:


​​​​​​​

ساختار فهرست بها

در اينفوگرافيك زير مي توانيد ساختار يك فهرست بها را مشاهده فرماييد.در ادامه دانلود فايل هاي اكسل تمامي فهارس بها رسته ساختمان به شرح زير موجود است.

همچنين دانلود فايل اكسل نمونه بودجه بندي ساخت نيز در دسترس مي‌باشد.