شركت راهكار مديريت ساخت و ساز رمس

بهروش هاي نرم افزاري رمس


استعلام قيمت از پيمانكاران از طريق پرتال سياق

مقدمه:

تعامل با پيمانكاران يكي از پر حجم ترين بخشهاي شركتهاي با ماهيت كار ساخت و ساز است. در راهكار رمس براي تعامل با مخاطبين يا مشتريان يا تامين كنندگان سازمان شما از ابزار پرتال خارجي بخش استعلام قيمت از پيمانكاران استفاده ميشود.

چنانچه در نظام تامين كالا پيمانكاران معتمد و شناسايي شده اي را داريد كه در جريان استعلام هاي شما مشاركت ميكنند به كمك ابزار پرتال خارجي اقدام به تعريف نام كاربري و كلمه عبور  براي ايشان نموده و شركتهاي پيمانكار يا تامين كننده شما ميتوانند براي استعلام هايي كه در جريان خريد و تداركات مورد      نظر  اعلام ميشود استعلام قيمت بفرستند.

اين نظام به تسريع و كم حجم كردن و دقت روندهاي خريد شما مي افزايد.

​​​​​​​

فرم اعلام قيمت توسط پيمانكار


فلو استعلام قيمت

فرم تاييد پيش فاكتور توسط ماشركت جريان كار اصلي خود را در خصوص تامين كالا انجام ميدهد و در نظام سيستم تداركات پيمانكاران و فروشنده گان مشخصي را شناسايي و امتياز دهي كرده است. هر يك از اين پيمانكاران يا فروشندگان روي كالا ها و خدمات خاصي رتبه بندي شده اند.

در جريان تامين كالا و در قالب  قوائد BPMS  چنانچه در فاز صدور پيش فاكتور پيمانكاري صلاحيت اعلام قيمت براي نياز ما را داشته باشد در پرتال خود پيمانكار اين درخواست پيش فاكتور را از طرف ما مشاهده كرده و امكان اعلام قيمت و ارسال آن از طريق پرتال به ما را خواهد داشت. اين ارسال يا اعلام مرحله اي از جريان كار تامين كالاي ماست و اتوماتيك در پروسه خريد مشاركت دارد.


جريان كلي كار به شكل ذيل است:

  1. براي هر يك از پيمانكارها يا تامين كننده هاي يك نام كاربري و كلمه رمز و آدرس اينترنتي تعريف و ارسال مي كنيد. كلمه رمز بعدا توسط خودشان قابل تغيير است.
  2. چنانچه در هر خريدي كه در پروسه نرم افزار خريد و تداركات نياز به استعلام قيمت داشته باشه تيك استعلام از طريق پرتال را زده باشيد مراجعه كنند گان به پرتال استعلام مذكور را مشاهده ميكنند.

بديهي است دسترسي و كالاهاي مورد استعلام هر تامين كننده و موارد مشابه از سيستم تداركات تاثير ميگيرد

  1. وجود يا درج يك استعلام جديد از طريق سنتر هايي مانند sms  و ايميل به پيمانكار اطلاع رساني ميشود.
  2. پيمانكار به پرتال مراجعه و نسبت به مشاهده استعلام و فايل ضميمه آن و.. اقدام و قيمت خود را براي فروش به شما درج ميكند.
  3. شما در نرم افزار تداركات خود به صورت اتوماتيك پيش فاكتور درج شده از طرف تامين كننده را مشاهده ميكنيد و در صورت تاييد آن ميتوانيد بر مناي آن معامله خود را انجام دهيد.
ابزارك تصوير