حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد جهت محاسبات حقوق كاركنان، تعيين حقوق و دستمزد خالص و به روز با توجه به مصوبات سالانه و سابقه فعاليت هركارمند با امكان تعريف فرمول هاي متنوع و محاسبه انواع مدل هاي كاري اعم از شيفت كاري-نوبت كاري محاسبات فيش هاي اختلافي, عيدي و سنوات در سازمان ها و شركتها مورد استفاده قرار ميگيرد.

ارتباطات اين ماژول با سيتسمهاي بيمه و ماليات و طرفيت آن با تمام پرسنل سازمان به حساسيت آن مي افزايد.


امكانات


مزايا


نمونه تصاوير